09 October 2008

Зетрополе-празник на зетьовете в Етрополе

Зольова чешма, Етрополе
Зольовец - чешмата, от която етрополци твърдят, че ако пиеш ще останеш завинаги в града.


И биде в лето 1971-во за
пръв път сътворен ЗЕТЬОВСКИ
ПРАЗНИК
у великом
граде ЕТРОПОЛЕ и сдружиха се
вси зетьове, та на две лета
по два дни свобода спечелиха си!
Халал да са им и нека вечеят!
Николай КоевПРАВИЛНИК НА ЗЕТЬОВЕТЕ
(извадки)

I. Задължения
1. Да дава ежемесечен отчет за личните си разходи, ако такива въобще са му разрешени.
2. Редовно да тупа килимите и то само нощем, за да не излага фамилията пред комшиите.
3. Да спи при жена си, когато му разреши.
4. Да твърди, че по-хубава жена от неговата няма.
5. По отношение на баба си и дядото е длъжен:
Да им вика мамо и татко.
Да твърди, че внуците им приличат само на тях.
Да кръщава децата си само на тяхно име.
Да се скара с всички роднини и близки.
Да им благодари цял живот, че са избрали за зет именно него, а не някой друг.
Да твърди, че не е могъл да направи по-сполучлив избор в брака си от тяхната дъщеря.
6. Никога да не забравя, че завреният зет не може да бъде нищо повече от счупен телевизор, който има образ, но е изгубил говора си!
7. Ако реши да бяга, да си спомни с какво е дошъл при жена си преди години!
8. Изобщо... да слуша, да търпи, да мълчи и си трае!
II. Права:
НЯМА ТАКИВА!

ОСНОВНИ ДЕВИЗИ НА ЗЕТЬОВЕТЕ ОТ ЕТРОПОЛЕ:

"Ние сме за мирно, съвместно съществуване!"
"Искаме малко мир в света и вкъщи и любов навънка!"
"Дърветата умират прави, а ние - легнали!"
"Зетят е оцелял, защото е ... мълчал!"
Вижте парада на зетьовете през май 2008 година.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...