18 March 2018

Връх Стража или Големи връх в Стража/Парамунска планина над село Лялинци

Връх Стража, Парамунска планина,  България
На 17 март 2018 изкачихме връх Стража, който се намира в Стража или Парамунска планина, която е моноклинална планина в Западна България, част от Руйско-Верилската планинска редица, във физикогеографската област Краищеобласт Перник. Връх. Стража (или наричан още Големи връх) (1389 m), се намира в южната част на монолинтната и приблизително с еднаква височина билна повърхност.
Изкачването беше организирано от Трънското туристическо дружество и отбелязването на 1 година  от изкачването на същия връх в защита на трънската природа, поставило началото на кампанията за референдума, който отхвърли развитието на минна промишленост в община Трън.
Начален час 10 в село Лялинци. Събрахме се група от около 80 човека.
Снимка преди тръгването в центъра на селото - ентусиазирани и готови да изкачим върха.
Снимка: Трънското туристическо дружество

13 March 2018

Екопътека "Поглед към девет планини", село Сирищник, община Ковачевци, планина Рудина


Случайно обаждане от приятел с идея за бягство от ежедневието, ме доведе в планината Рудина по екопътека "Поглед към девет планини". Краят на месец януари-2018, денят като пролет, как да не тръгне човек... Намерихме лесно началото на пътеката, като оставихме колата до църквата под селските гробища на Сирищник. В последствие видяхме, че може да се мине с колата повече от разстоянието, но нашата цел беше да се движим и да чистим белите си дробове... Има доста указващи табели, от които разбрахме маршрута на екопътеката, която е с дължина около 5 км.
Първа спирка е Подобект 2 "Светената вода" и параклиса "Свети Николай чудотворец - летний"

11 December 2017

Антична вила "Армира", Ивайловград, villa Armira

Намираме се в Родопите на 4 км югозападно от Ивайловград пред един от най-интересните паметници от епохата на Римската империя – вила „Армира”.

През 1964 г., при строеж на язовир строителите случайно попадат на следи от антична сграда. При последвалите археологически разкопки са разкрити останки от крайградска вила от периода на римското владичество по наши земи. Тя става популярна под названието вила „Армира”, по наименованието на малката рекичка, приток на река Арда, на брега на която е построена.

09 December 2017

яз. Студен кладенец, Дяволски каньон, абразивни кладенци,


Народът нарекъл това място дяволско, само защото на пръв поглед наистина изглежда страховито. От столетия местните хора от селата Студен кладенец, Рабово и Поточарка предавали от поколение на поколение легенди, че ако някой падне във водите тук, не го откривали никога жив. Може пък и предимно черния цвят на вулканичните скали в добавка на почти неземния пейзаж да са навявали злокобни мисли на предците ни.


Това е Шейтан дере, каквото е турското му име, или така нареченият Дяволски каньон на река Арда. И когато дойдох за първи път, трябваше да се ощипя, за да повярвам на очите си.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...