04 December 2009

Подземен музей на миньора "Старите рудници 1891" - град Перник

На 4 декември е денят на миньора. Честит празник на всички работещи в тази сфера.
Нека посетим заедно първата мина открита на Балканския полуостров, която се намира в град Перник. Понастоящем е направена на музей, в който е показано основата на миньорксия труд и въгледобив.
Тази мина е закртиа през 80-те години на миналия век.
Входа на мината. Вдясно се вижда вкаменено дърво, което е на милиони години. Всеки който го докосне и си пожелае нещо, то му се сбъдва.

От тук започва нашата разходка. Влизането в тунела става само с лични предпазни мерки /каска за глава/. При всяко влизане се пускат вентилатори, които прочистват въздуха и вкарват кислород. Тунела е дълъг 800 метра. Температурата целогодишно е около 10 градуса.

Руднична вагонетка за миньорите.

Руднична вагонетка за миньорите

В дъното се вижда добре въглищен пласт.

Релсите, пок оито се движат рудничните вагонетки. Тази е с разклонение, за два пътя.

Първите съоръжения, с които са се добивали въглища. Ръчни колички, лопати...

Руднична електрическа борка. С нея се пробива въглищният пласт и след това се вкарва взрива.


Випер-механизъм за разтоварване /обръщане/ на руднични вагони.

Безконечна машина, на която е закачено стоманено въже, дърпащо вагонетките с електрически мотор.

Гумена транспортна лента за пренос на въглища.

Натоварена метална вагонетка и товарителна машина в галерията.

Галерийна товаръчна машина, метална вагонетка, машина за пренос на въглища.
Галерийна товаръчна машина "Младежка".

Комбайн за проход в тунелите.

Конете са били помощници на миньорите. В края на 19 - началото на 20 век преди да се автоматизира, конете са работели наравно с хората под земята. Теглили са въглищата във вагонетки. За съжаление конете работещо под земята, след като са били зивеждани навън са ослепявали.

Мотовилка със стоманено въже, на което е закачена вагонетката влизаща в тунела.

Вагонетка (рогуша) за метални сегменти
Вагонетка (рогуша) за метални сегменти
Крепежи, транспортьори,турбини.

Фронтова верижна подкопна машина


Двуверижен транспортьор
Двуверижен транспортьор
Двуверижен транспортьор
Двуверижен транспортьор
Фронт с хидравлични стойки.
На заден план се вижда въглищния слой. Вдясно има транспортьор.

Крепежи

Полигонов крепеж, който се прави, за да се препазват от срутване тунелите


Вентилатори

Пускателни контактори в мината

Рудничен телефон. Използващ се при аварии. Много тежка слушалка, самият апарат колко ли тежи?!
рудничен телефон

Руднична водоотливна система.
През Перник преминава река Струма. В един момент от работа и търсене на въглища, се пада под нивото на водата, което довежда до необходимостта от отводняване. Това става чрез тази система.

Руднична водоотливна система

Вентилаторите, които са необходими, за да проветряват галериите и да доставят необходимия кислород за нормална работа на хората.

Това е проста формула за изчисляване необходимото количество кислород в средата, в която се намират миньорите. Вдясно е уреда , с който се прави замерването. S е сечението на тунела. V е скоростта на вентилация във тунела. Q е куб метри кислород, за влизане в тунела. Вентилаторите работят нон стоп.

уред за замерване количество кислород в тунелите
Индивидуални средства за защита /самоспасител/ - това е комплект, който всеки миньор има. В него се съдържа активен въглен и химикали. Комплекта се разпечатва при нужда и може да защити миньора от 30 мин до 6 часа. Това е времето, за което спасителите трябва да стигнат до пострадалите и застрашени.
Индивидуални средства за защита /самоспасител/

Това беше моята разходка в музея. Честит празник!

2 comments:

Анастас Мавродиев said...

Интересно място. Винаги съм искал да разбера в какви условия са работели българските минъори, защото баща ми е такъв.

Когато имат път до Перник задължително ще посетя това място.

Lio Popov said...

Мястото наистина е интересно и си заслужава да се види. Искам да спомена, за желаещите да посетят музея: Посещенията се правят след предварителна уговорка и посетителите трябва да са поне 10. Евентуално с предварително обаждане може да се направи и изключение, при проявен интерес.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...