12 January 2010

Кафява крастава жаба, (Bufo Bufo)Крастава жаба е заснета в близост до Костенския водопад, късно вечерта през лятото на 2009 година от едно 7 годишно момиче.


Краставата жаба е най-едрата жаба в България. Нейната кожата е покрита с различни по големина брадавици, които й предават грапав вид. Над очите има по една удължена жлесизта брадавица, подобна на фасулево зърно. Окраската на гърба й варира твърде много в зависимост от местата, където живее-жълтокафява, червенокафява, калнокафява или сивочерна с маслиненозелен или червеникав оттенък. Коремът на женската е калнобял, а на мъжките-с тъмни петна. На дължина достига до 12-15 см.

Краставата жаба е нощно животно. През деня се крие под дънери, сухи листа, камъни и във водата навлиза само през размножителния си период. У нас се среща из цялата страна. (във влажни гори, варовити терени с дупки). В планините достига до 1800 м. Яйцата си хвърля в застояли води, подредени в дълги шнурове. Поповите лъжички са големи-заедно с опашката дотигат на дължина до 2,9 см. Храни се с твърдокрили бръмбари (торни, бегачи, хоботници и др.) и земни червеи.


Автор на снимката Мила Людмилова

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...