12 February 2010

Етнографски музей Варна

Етнографският музей във Варна се намира на улица "Панагюрище",22. Близо до центъра. Поместен е във възрожденска къща строена 1860 година. На два етажа има експозиция на бит, поминък, традиции, празници и обредни ритуали от възрожденския период във Варна (втора половина на 19 век и началото на 20 век).
Стълбите, по които стигаме до входа на музея.


През лятото музеят работи всеки ден без понеделник.
Зимата- почивни дни са събота и неделя.

Изложение на традиционни оръдия на труда за лозарство, металообработка

Обредни хлябове и сурвачки

Пчеларство, козарство и земеделие, зърнопроизводство.

Риболов

Дървообработка

Морски свят

Общ изглед от втория етаж
Носии от района и традиционно облекло за времето 19-20 век

Шивачество и кожарство

Риболов

Земеделие
Етнографският музей е поместен във възрожденска къща. На втория етаж има експозиция на обзавеждане и бит на българско семейство от Варна от края на 19 и началото на 20 век.
Гостна и дървен таван с полилей от началото на 20 век
Кухня
Спалня от началото на 20 век
Всекидневна

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...