18 April 2013

Буйновското ждрело, 1 част


Буйновско ждрело
Буйновско ждрело е пролом на река Буйновска,. Може да преминете през него, когато отивате към Ягодинската пещера. Този пролом е живописен през всеки един от сезоните на годината и  по дължина е  най-дългият в България около 10 километра . Може да се насладите на ралични скални образувания, на водопади, на бързеите на водата... На места скалите почти се допират една до друга и пътя преминава под тях...

Пътя за Ягодинската пещера
Ние преминахме през този пролом през един горещ юлски ден на 2012. Този ден бяхме отделили да посетим две от най-посещаваните пещери на Родопите - Ягодинска и Дяволското гърло. Няма как преминавайки покрай река Буйново да не обърнете внимание на заобикалящия ви свят....
На места скалите се издигат на голяма височина.
Нашите спомени са снимките и горещо ви препоръчваме да минете поне веднъж през този пролом.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...