29 September 2013

Исторически музей, село Момчиловци

 
Музей, село Момчиловци
Музеят в село Момчиловци се намира непосредствено до църквата" Св. св. Константин и Елена" и под площада с информационния център. Не винаги ще намерите музеят отворен, но когато се обадите в центъра, ще намерите човек, който ще ви посрещне с най-добро желание и ще ви заразказва за селото, региона, музея и каквото се сетите още...
Музеят е устроен на два етажа, като може да видите различни етапи от развитието на региона още от древността, преминете през османското владичество, възраждането и стигнете до занаятите и традициите в Момчиловци.

 
Музеят е отворен от 1964 година. Изграден е с помощта на населението на Момчиловци и дарени предмети от тях.
Ще видите и картини, които са дарени от големи български художници... Портрета на Момчил войвода ще ви посрещне още в първата галерия. Ще видите изображението и на уважавания в Момчиловци учител поп Григорко.
Тъкачеството-основен занаят на жените от Момчиловци

Майсторско свидтелство за шивачество
Брадваро-ковачески занаят

Носиите в Момчиловци
Традициите...

Вижте и разходката ни в Момчиловци.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...