17 November 2014

Сопот, Къща музей "Иван Вазов"

Сопот, Къща музей "Иван Вазов"
Днес сме в град Сопот. Намираме се на площада в града, където е къщата музей на Иван Вазов. Музеят работи всеки ден без почивка и е част от 100-те национални туристически обекти на България. 
Прекрачвайки прага на двора, виждаме красотата и подредеността му. Виждаме лозниците, които дават лека сянка, водата минаваща по средата на двора, цветята, котките. Всичко създава усещането за хармония и спокойствие.

На това място е роден и живял Иван Вазов, в къща строена през 18 век. За съжаление домът му е опожарен по време на Руско-турската война.  През 30-те години на миналия век по инициатива на „Комитет за постройка паметник и къща музей на народния поет Иван Вазов в гр. Сопот” е съградена нова постройка, която от 1935 година функционира като музей.
Поглеждаме към стаите, които са обзаведени по характерния за района начин от времето на Възраждането. Част от чергите и китениците, които виждаме са правени от майката на поета - Съба Вазова.
Не може да не се спрем пред "Бръснарницата на Хаджи Ахил", която е с восъчни фигури и ни пренася неусетно във времето на героите на Вазов.

В двора виждаме черешово топче.
Отново попадаме в колорита на българския дом от Възраждането. Поглед към малката кухня - наредена малка синия с трикраки столчета около нея, пред огнището....
Стаята за тъкане със станът с недовършена черга на него...
Стаята за гости 
Багри и в двора
Спалнята
Много от личните вежди на Вазов и семейството му са подредени в стаите....
Къщата музей на Иван Вазов е обявен за паметник на културата от национално значение през 1964 година. 
В близост до къщата е построена сграда, в която има постоянна експозиция за дейността, живота, лични вещи, снимки на Иван Вазов.

Страници с почерка на Вазов
 Преди да си тръгнем поглеждаме към света на Вазов в картината с неговите герои.
Вазов сред своите герои

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...