09 June 2018

Паяк Eresus Walckenaerius, Ladybird spider

Паяк Eresus Walckenaerius, spider
Описание на паяка Eresus Walckenaerius или Ladybird spider
Царство: Animalia
Тип: Arthropoda
Клас: Паякообразни/Arachnida
Разред: Araneae
Семейство: Eresidae
Вид: Eresus
Атрактивният паяк (Eresus sandaliatus) е един от най-редките в Обединеното кралство, но за сметка на това добре разпространен в Източна Европа и част от Русия.. Мъжките имат ярко оранжево-червен гръб с четири големи черни точки, което ги оприличава на калинката на паяците или божа кравичка. Женските и младите паяци са черни и кадифени. И двата пола и незрели индивиди имат очевидно големи главини.

 Биология на паяка
Паяците от вида Eresus Walckenaerius/Ladybird spider живеят в дупки с копринени паяжини, покрити с плътни пухкави нишки, които излизат навън, за да хванат плячката си. Те включват големи насекоми, включително бръмбарите от видовете devil's coach horse и violet ground beetles. Женската рядко оставя своето гнездо-дупка, а мъжкият се появява само две седмици през май, за да се размножава. 
След като мъжкият намери дупка, в която има женска, мъжкият издърпва нишките на паяжината по начин, който го отличава от плячката; това го предпазва от изяждане. След чифтосването, женската оставя до 80 яйца в пашкул в дупката си през лятото и ги пази, докато малките се излюпят през юли или август. Тя ги храни с погълната храна и накрая паяците изяждат собствената си майка. Женската може да се размножава само веднъж. Паячетата се разпръскват, за да направят свои собствени дупки през следващия април и стават зрели индивиди след три-четири години.
 Местообитание на паяка
Паякът се разполага в южно разположени  склонове покрити с добре дренирана пясъчна почва. Те изграждат копринено-облицована дупка сред  пирени и лишеи.
 Заплаха за паяка
Унищожаването и липсата на грижи за местообитанието на тези паяци е причина за намаляването на популацията им. 

 Забележка: Снимките са с мъжки екземпляр, правени в началото на месец май 2018 по Вазовата екопътека, източен Понор, България
 Размер
Дължина на мъжките (с изключение на краката): 6-9 мм
Дължина на женските (с изключение на краката): 10-16 мм

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...