30 January 2022

Регионално исторически музей, Търговище, археологическа експозиция, Енеолит | museum-Targovishte-archaeological-exposition-1

Продължаваме разглеждането на музеите в Търговище. Намираме се пред археологическата експозиция на регионалния исторически музей в Търговище. Тя е открита през 1995 година. Сградата е строена 1907 година и е бившето училище „Хаджи Руси“. Тук ще видите експонати за живота в този край от неолита до късното средновековие.

Новокаменната епоха (6200-5000 г.пр.Хр.) е период на ранното земеделско скотовъдно стопанство, Именно тогава започва тъй нареченото произвеждащо стопанство.Това е една от най-значимите революции в сферата на материалното производство. Родовите общини обитават отделни селища, владеят горите и околната земя и са самостоятелни стопански единици.


РАННОНЕОЛИТНО ИЗКУСТВО от обект "Овчарово-гората": 1. Костена лъжичка, 2. Идолна пластика. 3. Амулети от нефрит. 4. Зооморфни фигурки 5. Глинени фигурки. 6. Култова масичка
 

Енеолитно изкуство от селищните могили при Овчарово, Търговише и Осиково - 5 хил. пр. Хр.
1. Брадви - чук. 2. Игли и шила от кост 3. Амулети от кост. 4. Съд с украшения от мида спондилус, кост и глина. 5. Модел на жилище 6. Амулети от кост и камък


Уникална култова сцена от селищна могила "Овчарово" е открита през 1971 г. Състои се от 20 миниатюрни предмета. Находката доказва съществуването през Енеолита на култ към Слънцето, Луната и природните стихии. Дава информация за съществуването на календар и на самостоятелна група жрици (изпълняващи само ритуални функции в общоплеменни храмове). Единствена в света, тази могила носи информация за мирогледа на първобитните хора, живели по българските земи през Каменномедната епока.

Енеолитно селище - възстановка


Енеолитно изкуство: 1. Женски идоли от кост 2. Зооморфни фигурки 3. Колективана находка на зооморфни фигурки 4. Мъжки и женски глинени идоли 5. Женски глинени идоли 6. Длето с антропоморфна костена дръжка 7. Бременни женски идоли 8. Култови стълбчета 9. Керамични съдове и капак с графитна и врязана украса
Енеолитно изкуство: 1. Фалуси 2. Главо на идоли 3. Пинтадери 4. Дъно с пиктограми 5. Керамични амулети 6. Седящ женски идол 7. Женски глинен идол с облекло нанесено с черна охра 8. Модел на лодка 9. Керамични съдове и капаци

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...