18 October 2019

Олеандрова вечерница (Daphnis nerii) butterfly

Олеандровата вечерница (на англ. Oleander Hawk-moth лат. Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
е представител на семейство Вечерници(Sphingidae), подсемейство Sphinginae, род Daphnis, видове - Daphnis nerii. 

Тази рядка пеперуда живее на териториите на африканския континент и азиатските открити пространства, Европа - на места с топъл климат. 
Олеандровата вечерница е една от най-широко разпространените пеперуди от сем. Вечерници (Sphingidae). За България тя е много рядка. Но явно през последните години все по-често се среща на различни места при нас. Вероятно причината се крие във факта, че гъсениците ѝ се хранят с листата на олеандъра (зукум), а при нас това растение се отглежда предимно изкуствено, в саксии. 

 Гъсениците имат светло зелен цвят или са боядисани в жълто. Хранят се с отровни клони на олеандър, но сами по себе си не са отровни. 
Възрасната пеперуда е много красива и едра. Размахът на крилата е до 13 сантиметра. Цветът е жълто-зелен, имитиращ зеленина. Характерът на рисунката е като на мрамор. Животът на един възрастен индивид започва през лятото и продължава до средата на есента. Активен е през нощта, почива през деня. Отнася се до мигриращите видове.
Споделяме един красив представител на този вид, който видяхме в коридора на дома ни в началото на август 2019 през деня. След фотосесията го пренесохме на сянка сред листат на едно голямо дърво.
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...