30 January 2022

Регионално исторически музей, Търговище, археологическа експозиция, Енеолит | museum-Targovishte-archaeological-exposition-1

Продължаваме разглеждането на музеите в Търговище. Намираме се пред археологическата експозиция на регионалния исторически музей в Търговище. Тя е открита през 1995 година. Сградата е строена 1907 година и е бившето училище „Хаджи Руси“. Тук ще видите експонати за живота в този край от неолита до късното средновековие.

Новокаменната епоха (6200-5000 г.пр.Хр.) е период на ранното земеделско скотовъдно стопанство, Именно тогава започва тъй нареченото произвеждащо стопанство.Това е една от най-значимите революции в сферата на материалното производство. Родовите общини обитават отделни селища, владеят горите и околната земя и са самостоятелни стопански единици.

23 January 2022

Етнографски музей - хаджи Ангеловата къща, Търговище | Ethnographic museum, Targovishte | част 3

От втория етаж слизаме в мазето, където ще видим занаятите, с които са се препитавали хората от региона. Веднага прави впечатление масивната врата със стария ключ.
Търго̀вище /до 1934 година – Ескѝ Джумая̀/ е бил административен център в империята, в който е имало големи панаири. Тук занаятчии са продавали своята стока на търговци от цялата империя.
"Панаирната и занаятчийската слава на Търговище се запазват и в епохата на Възраждането. Развивали се множество занаяти – абаджийство, мутафчийство, гайтанджийство, обущарство и др., като скоро след това градът станал средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Градът има своето място в националноосвободителното движение.
Стилиян Чилингиров цитира думите на Мидхат паша при посещение в града, на което той говори пред свои хора:
 – Има ли българи ратаи при турците? 
 - Няма. - А турци ратаи при българите? 
 - Във всяка къща по двама, трима. 
 - Е, как могат българите да бъдат рая, когато те имат търговията и занаятите в ръцете си и като всичко хубаво в града е тяхно?"

Етнографски музей, Търговище | Ethnographic museum, Targovishte | част 2

От първия етаж се изкачваме по тесни стълби на втория етаж. Парапетът е с орнаменти с фигури на птици.
Поглед към тавана над нас. Висок с характерно синьо и златисто оцветяване - усещане за небе.
Двойни тесни дървени врати. Отворени с покана да влезем и разгледаме.
Най-просторната част от дома. Предверието към стаите. Характерното място до големия прозорец на къщата. Чорбаджията се е събирал с гостите си.

22 January 2022

Етнографски музей - хаджи Ангеловата къща, Търговище | Ethnographic museum, Targovishte | част 1


Лятото на 2021 година. Дни преди да бъде затворен за реставрация, посетихме заедно с Ваня втория от трите музея на Търговище - Етнографският музей. 
Намира се в кв Вароша. Къщата е строена през 1863 година. Тя е била притежание на ескиджумайския (търговищки) чорбаджия хаджи Ангел Хаджидрумев, който бил богат търговец на тъкани, с кантори в Цариград и Манчестър. Къщата е образец на българската възрожденска жилищна архитектура. Отличава се с богата дърворезбена украса, художествено изписани холкели и детайли „алафранга“, зидана печка.и др.
Експозицията дава представа за домашните занимания, традиционното облекло, накити, музикални инструменти, обреден реквизит, жилищно обзавеждане от края на XIX и началото на XX век в този край.
Първи етаж от къщата.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...