10 October 2008

Зелен скакалец

Едро насекомо с дължина до 5-6 см. Тялото му е тревисто зелено, често с жълт или кафеникъв оттенък. Антените са нишковидни, тънки и много дълги. Слуховите са разположени, като две надлъжни цепки, в основата на предните пищяли. Звук произвеждат само мъжките, като трият една в друга базалните части на надкрилията. Женските имат дълго съблевидно яйцеполагало. Широко разпространен вид в България.
Този млад екземпляр се беше разположил върху глухарчето в Етрополския Балкан.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...