17 January 2009

Скалната църква "Света Петка" , град Трън

Параклис "Света Петка" в град Трън.
Скален параклис "Света Петка", Трън
"Слънцето вече залязваше зад хълмовете, Петка изчака да се стъмни съвсем и слезе до реката да си налее малко вода в кратунката, върна се в пещерата, разри малко въглените в огнището и се захвана да си омеси питка - не беше яла от няколко дена...
Скоро мирисът на пресен хляб изпълни пещерният й дом, а дим не излизаше заради тайния отдушник в скалата. Петка благодари горещо на Бога за вечерята, с която я е дарил, отчупи парче от питката и започна да яде... Смути я човешка глъч и тропот на копита, погледна през храстите, скрили входа на пещерата, и видя неверниците, от които бягаше от толкова години. Прибра набързо комата, който беше наченала, в бохчата с брашно, неин постоянен спътник, и изчезна в скалата. Не след дълго преследвачите се появиха, огледаха наоколо и след като не я намериха, стъкнаха наново огъня и посегнаха да изядат питката. Внезапно тя натежа в ръцете им и когато понечиха да я разчупят, разбраха, че се е вкаменила..."
Това е историята на една светица опазила вярата си превърнала се в легенда и покровителка.
Малък тунел за изкачване към кръста
Кръста на възвишението над църквата. Малко преди залез слънце
Кръст над скалния параклис "Света Петка", Трън

Изгледи от Трън - поглед от височината над църквата. Невроятна природа заобикаля града.

2 comments:

Glennis said...

Now I have clicked on the round stone house I find it is just the front of a maybe church built into a rock face, how very unusual.

Lio Popov said...

The church was entirely in the rock. Pictures only show the door.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...