12 February 2009

Село Косача, област Перник

Село Косача, се намира в Югозападна България, в община Ковачевци, област Перник. Жителите му не наброяват повече от 200 души. Намира се на пътя между град Перник и село Ковачевци, и близкия язовир Лобош ("Пчелина").
Църква "Св. Архангел Михаил", село Косача

Преминахме през това село на 10 февруари 2009, на път към Ковачевци и язовир Лобош. Нямахме намерение да спираме никъде преди да стигнем крайната си цел. Минавайки през с. Косача забелзахме няколко неща, които си заслужаваше да погледнем - църквата Св. Архангел Михаил и паметниците на загиналите герои от войните. Разходете се с нас!
Църква Св. Архангел Михаил е строена през 1865 година. Реставрирана е през 2001. Разгледахме двора и църквата от предния и страничен вход. В тази църква е идвал и Апостола на свободата Васил Левски - приел клетвата на комитета от с. Косача през 1870 година.

Камбанарията и църквата

Иконата над вратата
Църковната врата
Чешма - пред църквата и от страни на двора на кметството.
Топове - спомени от миналото, намират се в двора на кметството на с. Косача.
Паметници в памет на загиналите от войните. Намират се в двора на кметството на село Косача. Обръщаме внимание как е направен паметника от балканската война - елементите, кръстовете, украсите около старите снимки на героите. Паметниците говорят сами по себе си - българите в това село помнят героите.
Поклон пред героизма на загиналите във войните!

1 comment:

Маги said...

Много интересно :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...