24 April 2009

Брезник

Град Брезник има 4 000 жители и се намира на 22 км северозападно от Перник. Брезник е общински център на 34 съставни селища. На юг от града има минерални извори. В околностите на града има останки от праисторически, антични и средновековни селища и крепости. Градът носи името Брезник още от Х век.Брезник е град с хилядолетна история. Той е един от петте български града основан от Цар Петър заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. Брезнишко има богато историческо минало. Налице са материални останки още от епохата на траките от първото хилядолетие до Хр. е. Интензивен живот тук е имало и през римската императорска епоха, както може да се заключи от многобройните оброчни плочки и пластични изображения, надгробни могили и монетни находища. От епохата на Втората българска държава и османското владичество са запазени руини, църкви и манастири, повечето от които за съжаление са обезличени от времето. С интересни събития е наситена и епохата на Възраждането – от където се вижда какъв е бил животът на населението и борбите му срещу притесненията на османската власт.
Брезник е играл важна роля в живота на българската държава. Оставени са ни в наследство средновековни паметници на културата. От особено значение са църквата “Света Петка”, класното училище, мегалитния храм-кладенец “Пусто Гърло”, Църногорския и Билинския манастир, останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна и художествена стойност /къщата-близнак в с. Кошарево; чардаклиите къщи в с. Ръжавец/. В почти всички населени места в общината има църкви от епохата на Българското Възраждане и войнишки паметници с национално и местно значение. Много добре е било развито и просветното дело. Килийни училища е имало в Билинския манастир, църквата “Света Петка” и в някои брезнишки села. В 1869 г. в гр. Брезник, се основава първото класно училище, в което е учителствал Димитър Тонджаров от Самоков. По негова инициатива в града било открито и читалище. Значителни промени са настъпили в Брезнишкия край за периода от Освобождението до средата на 20 век. в социално-икономическо и демографско отношение. В това време настъпва прелом в живота на населението и в облика на населените места. Така в гр. Брезник възниква промишленост. Индустриализацията от своя страна довежда до съществени структурни промени в града и в селата. Положително влияние в това отношение оказва и механизацията на селскостопанското производство. Уикипедия
Мемориал в памет на загиналите войни, при отбраната на Брезник, по време на Сръбско-българската война(1885).

Боят при Брезник през Сръбско-българската война (1885) се провежда на 6 ноември 1885 г. между Радомирския отряд и Моравската дивизия.

  • Моравската дивизия разполага с два полка - 13 батальона, две планински батареи и един ескадрон или всичко 12 000 пехотинци, 120 конници и 24 оръдия.

  • Радомирския отряд е в състав 1-ва и 2-ра дружина от 2-ри струмски полк, 11-та, 13-та, 14-та, 15-та и 16-та рота от 3-ти бдински полк, Радомирската опълченска дружина, Конни жандарми и Доброволческа чета на Ильо войвода - общо 1949 души.
Храм-паметника "Свети Георги Победоносец" осветен 1948 г.

1 comment:

Оценка на риска said...

Много доброя място ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...