22 May 2009

Река Арда - между Рудозем и Мадан

Пътят между Рудозем и Мадан е много красив. Движим се по поречието на река Арда. Тя ни съпътства до разклона на село Средногорци, където правим завой от реката и продължаваме към град Мадан. Върху реката има много въжени мостове, които поне мен, ме върнаха в едно забравено време. :)Въжените мостове върху река Арда

Река Арда се намира в Южна България и Североизточна Гърция (под името Ардас). Тя е дълга 272 км (241 км на българска територия). Река Арда извира от Ардин връх в Родопите и се влива в река Марица на гръцка територия, близо до град Одрин. На река Арда се намират язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. В историческите хроники река Арда се споменава под името - Harpesus (Karpassus)
Основни притоци на река Арда са реките - Върбица, Крумовица, Черна.Понтонен мост малко преди село Средногорци

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...