30 May 2009

Тъмно син бръмбар

Този тъмно син бръмбар снимах в Родопите, при паметника на Родопската шипка на 4 май 2009 година. Лазеше спокойно върху този камък.

Видео с тъмно синия бръмбар

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...