09 June 2009

Природна забележителност "Слона" - Девин

Природна забележителност "Слона" се намира на брега на Широколъшката река сред Родопите, на 4 км от град Девин, близко до село Настан.
Скалният феномен "Слона" представлява скално образувание поразително наподобаващо слон. Скалата завършва с твърд каменен стълб, приличащ на хобот на слон. Получената дупка е с размери около 3м на 3 м и вероятно някога е била вход на пещера.
Цялата местност е карстова и има множество дупки и пещери.
********

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...