09 June 2009

Природна забележителност "Слона" - Девин

Природна забележителност "Слона" се намира на брега на Широколъшката река сред Родопите, на 4 км от град Девин, близко до село Настан.
Скалният феномен "Слона" представлява скално образувание поразително наподобаващо слон. Скалата завършва с твърд каменен стълб, приличащ на хобот на слон. Получената дупка е с размери около 3м на 3 м и вероятно някога е била вход на пещера.
Цялата местност е карстова и има множество дупки и пещери.
********

10 comments:

EJ said...

I love that third shot, you can really see the elephant in it!

Flock of Starlings

Carletta said...

That is very cool!
Thanks for sharing this.

eileeninmd said...

What a cool rock formation. The elepphant shape and trunk is really wonderful. Great photos.

Helena said...

That is very cool! Great captures.

Victoria Tsavdaridou said...

Cool, I like the forth one more!!! thanks for sharing!!!

Coffeedoff said...

Great photo, love the elephant!

eden said...

beautiful rock formation. Love the third photo. thanks for sharing

DeniseinVA said...

A wonderful series of photographs showing this amazing rock formation of the elephant. Thank you!

Lisa said...

Very cool!!!

Tammie Lee said...

such an amazing rock formation. Fun to see~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...