01 August 2009

Музей на Възраждането във Варна

Музеят се намира на улица "Лудиг Заменхоф" 21 в стара сграда от 19 век, която е била известно време девическо училище. Експозията е представена на два етажа. С влизането в музея ви посрещат уредниците, готови да разкават за периода на Възраждането на Варна. В ляво от вас ще видите ключалката на портата на стената към пристанището на Варна. Другите впечатляващи неща на първият етаж са оръжия(пушки и саби), златни находки от гробници от руско-турские войни края на 18 век и началото на 19 век.
На втория етаж веднага срещу вас се разкриват много документи, оръжия, снимков материал, книги, църковни кръстове и библия, има дори и каса на някой банкер от този период.
В ляво стои запазена ученическа стая от времето на Възраждането, когато учениците са учели краснопис. Пишели са на специални дъски с калем, върху пясък и чак след това са получавали първото си перо с мастило.
Музей на възраждането във Варна
Музей на Възраждането във Варна
Имало е две дъски - черна и червена, съответно за лошите ученици и за добрите. Имало е и медали, на които е пишело с какво се отличава всеки ученик ( трудолюбие, честност и прочие за отличниците, за лошите ученици е имало подобни на лъжец и смутител).
в стаята вдясно на втория етаж има моменти от предосвобожденските борби - участието на Варненския край в хайдушкото движение, четническите прояви, Априлското въстание и Освобождението. Варна е последният освободен град - едва на 27 юли 1878 г. в града влизат руските войски, командвани от ген. Столипин.

Експозиция на първия етаж
Ключалката на портата на стената към пристанището на Варна
Ключалката от вратите на крепостта на Варна

Отличия от гробници от руско-турските войни


Саби и мечове


Оръжия
Експозията на втория етаж
Общ изглед от класна стая от Възраждането
Знаци за наградите, длъжностите и наказанията във взаимното училище.

До черната дъска стои икона със светите братя Кирил и Методий

Общи кадри от експозицията на втория етажОсвободително движение във Варна

Старата сграда на музея с нейния създател и пръв уредник проф. Велко Тонев

Работното време на музея е от 10 до 17 часа.
Телефон: 052/ 65 88 91

Вижте още: Градове и села в България.

Върнете се в началото.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...