08 October 2009

Пещера Духлата - част 1

Пещера Духлата е разположена близо до град Перник, до поречието на река Струма, между селата Боснек и Чуйпетлово. Намира се в планината Витоша.
На вниманието на всички, които не са с екип и нямат опит в пещернячеството - НЕ ВЛИЗАЙТЕ САМИ!
Насладете се на снимките и потърсете, ако имате желание да се окаляте и лазите много, специалисти, които познават пещерата.


ДУХЛАТА

Духлата е най дългата пещера в България (17 600 м.) и дълбока 53 м. Представлява сложна многоетажна, лабиринтна система, разположена на 6 етажа. Името ѝ е свързано със звука, който вятърът издава при преминаването си през входа на пещерата. Духлата е една от най-сложните пещерни системи в България и е създадена от подземните течения на река Струма. Тя представлява лабиринт от тунели, галерии, подземни езера, водопади и синтрови образувания. В пещерата са установени 22 вида пещерни животни, сред които 6 вида прилепи. В пещерата има голямо разнообразие от пещерни образувания. През 1962 г. е обявена за природна забележителност.

Духлата - български пещери
Духлата
Духлата
Пещерата - Духлата
Духлата
Духлата - пещери в България
Пещера Духлата


Снимковият материал е любезно предоставен от един любител пещерняк - Венци Кунчев. Благодаря!!!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...