07 October 2009

Църква "Свети Иван"


Църквата "Свети Иван" се намира по пътя на река Струма след село Невестино към Кочериново. Движейки се по поречието на река Струма, след като бях снимала Кадин мост и пътувах за Стобските пирамиди се спрях да разгледам тази църква. До нея има табела, на която е изписано следното: " "Свети Иван" е малка еднокорабна, едноапсодна църква с притвор. Планово-пространствената схема на паметника е характерна за 15-17 век. Особеност на плана е открития притвор. Засега той е единствен пример, употребен при еднокорабна църква от това време в Западна България. Първоначалните стенописи не са запазени. Църквата е паметник на културата от национално значение."


Църква
Църква

Църквата е отворена по всяко време. Може да влезете в нея и да запалите свещ-стига да си носите. А околността е невероятна и е удобна за риболов и почивка до река Струма.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...