16 July 2009

Стобски пирамиди над село Стоб

Село Стоб се намира в община Кочериново, на 5 км от град Кочериново, на пътя за Рилския манастир. Лесно се стига до самите пирамиди. В село Стоб има табелки указващи пътя към тях. Стигате до църквата и тъй наречения вход, който са направили там. Има информационна табела и малка постройка, в която ще ви дадат информация за пътя на горе. От църквата до самите пирамиди се върви по екопътека. Тя е от кален път, но на сухо време е много приятно да повървите около 40-50 минути до скалните образувания. До първата група на пирамидите има направен дървен перваз, който защитава туристите, но към втората група е нужно да сте по-внимателни. Особено на върха до вторите пирамиди, при които има много тясна пътека и е доста стръмно. Иначе гледката от върха е великолепна и си заслужава изкачването. А то е съпроводено с все нови и нови разкриващи се гледки от околността.
Стобките земни пирамиди се намират над село Стоб, в западния дял на Рила планина. Средната височина на пирамидите е между 7 и 10 метра. Някои отделни пирамиди достигат до височина 12 метра. Пирамидите са с разнообразна форма. Повечето са конусовидни и завършват с каменна шапка, наподобявайки гъби.
На северния склон на рида, на който са разположени, пирамидите са по-добре изразени и открояващи се, тъй като са значително по-малко. Най-много са пирамидите, които се намират на южния склон на рида. Тук пирамидите са по-големи и сгъстени. Цветът на скалите варира между жълто и кафяво. През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност.
Пирамидите са образувани в резултат на вековна ерозия и изветряне, а отгоре - поставени като чадър или шапка - широки каменни блокове, наподобяващи плочести шапки върху огромни гъби.
Пирамидите са изваяни в ръждиво обагрен, дебел до 40 м. речно-ледников шлейф (споени с глина едрозърнести пясъци), натрупан в полите на планинаския слой. Материалът е донесен от топещите се ледници, които някога са покривали високите части на Рила планина. Разнородният състав на пръстта и слабата спойка улесняват бързото рушене.
Поройните дъждове, топлината, студът и вятърът продължават своята скулптурна работа - едни пирамиди умират, други се раждат.
Местна легенда разгазва за възникването на Стобските пирамиди:
"Преди много години, на мястото на пирамидите се простирала голяма равнина. Когато имало сватба или друго събитие хората от селото се стичали на мегдана и се веселели. В селото имало двама влюбени млади хора. Майката на момичето не била съгласна дъщеря й да се омъжи за своя любим, но въперки всичко момичето и момчето решили да вдигнат сватба. В момента, в който майката разбрала, отишла в равнината, забила надълбоко един кръст и проклела дъщеря си, когато целуне свекъра си всички гости на сватбата да се превърнат в камъни. Денят на сватбата дошъл. Всички били много щастливи, само майката си останала в къщи и се молела горещо клетвата й да застигне дъщеря й. Когато хорото се извило чак до равнината дошъл моментът булката да целуне свекъра си, в този момент всички сватбари се превърнали в камъни. От този ден в село Стоб се издигат приказни пирамиди напомнящи за една незабравима история."

На табелата, точно преди стесняването на пътеката и истинското изкачване към пирамидата има друга легенда:
Еко-пътеката след табелата се стеснява:
Първата група от Стобските пирамиди:

Село Стоб и околността от първата група пирамидиОще гледки от Стобските пирамиди

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...