22 September 2009

Кадин мост или Невестин мост

Кадин (Невестин) мост

Кадин мост е средновековен каменен мост над река Струма, в село Невестино, Област Кюстендил. Известен и като Невестин мост.
Мостът се намира в центъра на село Невестино. Дълъг е около 100 метра и е широк около 5 метра. Състои се от пет свода, като средният е най-висок и задава заострената форма на моста, изграден от големи дялани гранитни блокове. Във всяка от колоните е оставен по един прозорец за оттичане на водата при пълноводие. Застлан е с големи гранитни плочи. От същия камък са и зиданите перила. Архитектурата му е смесица от антични средновековни и ренесансови форми.

На източния парапет от южната страна на моста е вдигната гранитна плоча с издълбан надпис на турски, от който се разбира, че строежът е станал по заповед на везир Исак паша през 874 г. от Егира, т.е. през 1470 г., по време на управлението на султан Мехмед II. Няколко години по-рано пашата преминал през тези места по пътя си към Босна.
Кадин мост - поглед от горе
Река Струма и поглед към реката от Кадин мост
Река Струма и Кадин мост
Река Струма - поглед от двете страни на моста
Река Струма под Кадин мост
Река Струма под Кадин мост
Каменната плоча с надпис на турски език
Каменна плоча с надпис на турски език

Пълният текст на каменния надпис гласи:
"По високото разпореждане на Исак паша, един от най-великите везири и благородни началници, който върши добрини с чисто душевно подбуждение, за да получи горе от създателя съответното възмездие, заповядва да се построи в тази страна този свещен мост за безплатно минаване на пътници. Нека всевишният Бог изпълни живота му с радост и веселие. Година 874."
Кадин мост от страни на реката
Кадин мост
Невестин мостъ
Името „Кадин мост“ идва от турското „Кадън кюпраси“ или „Невестин мост“ и е свързано с легендите за построяването му.
Според едната, строежът на моста не вървял, защото всичко, което вдигали майсторите през деня, било нощем отнасяно от буйните води на Струма. За това майсторите решили, че за успешното му довършване ще трябва да дадат курбан една от жените си; тя да бъде първата, която на заранта ще им донесе ядене. Първа дошла Струма невеста, жената на майстор Манол (Мануил) и за това тя била зазидана в основите на моста. Оттук и мостът е наречен "Невестин" - на турски "Кадън".
Според втората легенда, мостът е построен по заповед на султан Мурад като сватбен подарък на една смела българска невеста. Когато тръгнал на военен поход, на това място султанът срещнал сватбари. Те не се побояли от султанските войски, а невестата се поклонила на султана. когато той я попитал какъв дар иска, тя пожелала да се направи мост над реката. Мостът бил направен и наречен "Невестин " или "Кадън" (по късно видоизменено в Кадин.
Според трета легенда, мостът бил изграден по настояването на местен турски съдия - на турски "кадия", и оттам получил и името си "Кадин" мост.Кадин мост се счита за един от най-забележителните паметници на строителството в България от този период и през 1968 г. е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.). От моста се разкрива прекрасна гледка към планината Рила. Източник на текста Уикипедия2 comments:

Jason Young said...

Kadin Bridge and Struma river is very beautiful. Feels like going back to medieval age.

Lio Popov said...

Наистина е така. The history of the bridge shows the time of construction. Construction has become the order of the vizier in 874 Isaac grazing by Egira ie in 1470, under the rule of Sultan Mehmed II. Several years earlier undergone grazing these places on their way to Bosnia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...