20 October 2009

Брезник - енорийски храм "Света Петка"

Енорийският храм "Света Петка" се намира в близост до центъра на града по посока Бърдото и минерален извор "Желязната вода" в Брезник. Датира от края на XV век и се твърди, че е наследник на средновековен български манастир, съществувал до края на 15 век. Той е паметник на културата от национално значение. Свещи се палят в предверието на църквата, тъй като във вътрешността, която е като музей, има много стари стенописи, съхранени за бъдните поколения.

Енорийски храм

Храмова чешма пред стената на храма "Света Петка"
Вътрешността на храма "Света Петка"
Олтара в храма
Камбанарията на енорийския храм "Света Петка"
Камбанарията на енорийския храм
Църковна чешма в двора на енорийски храм "Света Петка"
Църковна чешма в двора на енорийски храм
Входната врата на храма
Входната врата на храма
Двора на енорийски храм "Света Петка"
Изглед от храм
Двора на енорийски храм

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...