26 October 2009

Комплекс "Голяма базилика" до Плиска - част 2

Манастирските помещения (5) заемат двора на север от резиденцията. Централно място заемат кухнята и трапезарията. В източното крило на двора се намира двуетажна сграда с 10 еднакви помещения-килии, в които живеели монасите. В стредата на двора е големият манастирски кладенец, а в съседство с него - втората баня, която е била с хипокауст и кръстокуполна конструкция. Некропол с гробове на членове на монашеското братство е проучен в двора на югозапад от Базиликата. Светски некропол (4) с гробове на аристократи, е изследван пред апсидите на Базиликата.


Кладенеца в близост до Голямата Базилика
Кладенеца в близост до Голямата Базилика
Кладенеца на базиликата
Постройки, които са обслужвали базиликата
Поглед към базиликата от към кладенеца
Поглед към базиликата от към кладенеца
Поглед към базиликата от към кладенеца
Орнаменти от украсата на Голямата базилика със сводовете на врати и прозорци
Орнаменти от украсата на Голямата базилика
Гробове в двора на базиликата
Гробове в двора на базиликата
Голяма Базилика - общ изглед
Стена на базилика - реставрация / минало и съвремие
Стена от базиликата
Олтар със съвременни малки икони
Олтар в базиликата
Пода в Голямата базилика - възстановка
Пода в Голямата базилика - възстановка
Голяма Базилика Велики Преслав
Поглед към входа на базиликата от вътрешността
Стар каменен път свързващ Голямата базилика с крепостта Плиска
Стар каменен път свързващ Голямата базилика с крепостта Плиска

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...