19 July 2010

Река Дунав

Малко снимки от река Дунав на пътя между Оряхово и Козлодуй! Края на лятото на 2006 година. Тази река е красива, където и да застанете по поречието й.
Дунав е втората най-дълга река в Европа (след Волга).


Тя е единствената голяма река в Европа, която тече в посока от запад на изток. Извира от платото Баар в планината Шварцвалд (с надморска височина на изворите 1078 метра) в Германия, където две по-малки реки, Бригах и Брег, се сливат на 1,4 км от селището Донауешинген и оттам насам реката се нарича Дунав.

Освен теорията,която се приема за меродавна, че сливането на Брегах и Брег край Донауешинген е същинското начало на Дунав, съществува и теорията, че началото на река Дунав е потокът Дунав, който извира в пределите на замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“ край Донауешинген.

Този карстов извор е каптиран през 18 век и водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка.През 1895 г. Адолф Хеер изгражда скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав, която изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Няколкостотин метра след извора на потока той се слива с река Бригах, а тя от своя страна след километър и половина се слива с река Брег и дава началото на река Дунав.

От това място тя тече на югоизток в продължение на 2859 км, вливайки се чрез делта (граничеща с Украйна) в Черно море на румънска територия. Средният дебит на реката преди делтата е 6500 м3/секунда.
Река Дунав минава през 10 държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. Басейнът ѝ заема общо 817 000 кв. км. При вливането си в Черно море тя се разделя на три ръкава – Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният – Килийският ръкав, служи за граница на Румъния и Украйна. Средният ръкав – Сулинският, е най-пълноводният и най-дълбокият.

Източник на текста Уикипедия.

2 comments:

Living In Williamsburg Virginia said...

Great rustic scene and very well shot.

Darryl and Ruth : )

Lio Popov said...

Thank you!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...