21 November 2010

Жълт планински крем

Жълтият планински крем (на латински: Lilium jankae), наричан още “самодивско лале”, е многогодишно луковично растение, разпространено в Стара планина, Витоша, Беласица, Знеполе, Рила и Западни Родопи. Расте по тревисти места и скални полянки, на силикатен и варовит терен. Цъфти през юни – юли. Застрашен е от косенето на ливадите, пашата на добитък и унищожаването от туристи. Видът е Балкански ендемит, защитен вид и е включен в Червената книга на България.

 
Автор на снимките Меги Кирилова
източник текст: Уикипедия

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...