15 December 2010

Римската стена, София

 Римската стена в София, известна също като Старата стена, всъщност не е римски, а османски градеж. Смята се, че е построена в първите векове на османско владичество. Тя представлява част от неголяма квадратна постройка, за чието предназначение има няколко теории. За най-приемлива теза се смята, че това е надгробна постройка на виден турчин, издигната сред турските гробища, които са се намирали преди Освобождението в този район. Според други информации става дума за "част от "намазгяф" - мястото, където ходжата служел молитва за тези, които заминават за хаджилък. Край стената били наредени големи камъни, на които бъдещите хаджии стъпвали, за да се качат на конете си."


Запазената стена е изградена с характерен османски клетъчен градеж - камък в правоъгълна клетка от тухли. В стената има два високи отвора за прозорци, а между тях, обърната на запад, е изградена ниша. В горната част стената е разположен зъбчат корниз от тухли.В началото на 20 век стената е стърчала самотна в покрайнините на града сред запустели турски гробища. 


Източник на текста: Блог за Стара София

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...