20 December 2010

Неолитни жилища в Стара Загора

Най-старото селище на територията на Стара Загора е открито в района на Окръжна болница. То възниква в ранния период на новокаменната епоха и продължава да съществува до бронзовата епоха (VI-II хил. пр. н. е.).

Неолитни жилища, Стара Загора

Най-голям интерес представляват разкритите и експонирани две жилища от края на ранния период на новокаменната епоха, известен в Тракия като култура Караново - II (средата на VI-то хилядолетие преди Христа). За сега това са най-добре запазените и с най-богат инвентар жилища от тази епоха не само в нашите земи, но и в цяла Европа. Затова обекта е консервиран, като е построен около него специална защита сграда с експозиционна зала.

Жилищата са строени едновременно и са били под един покрив. Стените са изградени от плет, измазани отвътре и отвън с глина. Опожарени са внезапно, като обитателите им са успели да изнесат само най-ценните и необходими неща. Всичко друго е останало на място и е затрупано от опожарените стени на жилищата.

Жилищата са с по едно помещение. Формата им е неправилна. Площта на по-голямото (южно жилище) е 28 квадратни метра.

Пещта е изградена близо до северната стена. Тя е една от най-запазените пещи от ранния неолит в цялата Балкано-Дунавска област.Между пещта и източната стена, в най-уютната и топла част на жилището, има малко издигната и добре измазана площадка с ширина 2 метра и дължина 1,65 метра. Най-вероятно това е било място за спане. Вляво от пещта се намира каменната ръчна мелница. Тя е с два хромелни камъка и естествено на нея са могли да работят двама души. Близо до ръчната мелница са хранилищата за зърно, които се състоят от големи и по-малки глинени съдове, някои изпечени, а други неизпечени и градени на място. В тях бяха намерени овъглени пшеница, ечемик, фий. В югозападния ъгъл на жилището са открити няколко каменни точила и една захабена каменна тесла, Явно тук е бил кът за изработване и поправка на каменните оръдия на труда.
От особен интерес са разположените непосредствено до входа в югозападния ъгъл на жилището три глинени раздвоени в горната си част подпорки, които са поддържали глинобитна площадка. Предназначението й със сигурност не е изяснено, може би е служела за подсушаване на зърно, кожи или глинени съдове преди изпичането им, а може да е служила и за подреждане на култовите предмети при разлинчи религиозни ритуали.
Второто жилище - северното - е с по-малки размери. Има площ 16 квадратни метра. Входът му е от изток, който обуславя и някои изменения на съоръженията. Принципа на устройство и подредба е същия като в първото неолитно жилище. Струпаните в него на няколко купа глинени тежести за прашка, показват, че най-вероятно жилищата и селището са опожарени при някакви междуплеменни стълкновения.
Площта и в двете жилища е осеяна с голямо количество нападали и счупени глинени съдове, които вероятно са били окачени по стените или наредени по полици.
Инвентарът и изградените съоръжения и в двете жилища показват много рационално използване на пространството.
Поразителната запазеност на този уникален археологически обект свидетелства за икономиката и културата на населението в Горнотракийската низина, достигало твърде висок стадий на развитие още в VI хилядолетие преди новата ера.Вижте експозицията в приземния етаж на музея

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...