17 February 2011

Стара Загора - Неолитни жилища 2

След като видяхме глинените неолитни жилища на първия етаж на сградата на музея, слизаме в приземен етаж, в който са изложени предмети, амулети, статуи и други. Разгледайте експозицията с нас.


Оръдия на труда от VI - IV хил. пр, н. е.
В края на 7 век и началото на 6 век преди новата ера племената населяващи нашите земи променят своя поминък. От лов и събирачество те преминават към земеделие и скотовъдство. За това способствуват и усъвършенстваните каменни и костени оръдия на труда. На базата на земеделието и скотовъдството в нашите земи процъфтява една от най-развитите праисторически култури в Европа.
Ранен Неолит края на 7 - 6 век пр.н.е.
Възникването на земеделието и скотовъдството променило мирогледа на хората. Заражда се и се развива ново изкуство. Появявата на рисувана керамика, като комплекс от сложни и мнообразни идеологически и естествени представи е важно културно-историческо събитие. Съдовете са добре изпечени с тънки стени и с добре излъскана червена или кафява полирана повърхност, рисувана с бяла боя. Изобразявани са най-различни геометрични орнаменти, някои от които имат символично значение.
Късен Неолит - 5 хилядолетие преди новата ера
Изкуството през Халколита по нашите земи намира своя най-висш израз в изящната култура Караново V - Марица. Керамиката се отличава с меки заоблени форми и богата графитна украса. Виското равнище на културата безспорно се дължи на рудодобива и обработката на мед.
Ранен Халколит. Края на 5 началото на 4 век преди н.е.
Късен Халколит 4 век преди новата ера
През късния Халколит праисторическото изкуство достига своя апогей. Характерно за керамиката е преминаването отново към биконичните форми. Те са значително по развити и усложнени. Върху съдовете се появяват и митологични сцени.

Бронзова епоха
Глинените съдове през бронзовата епоха имат разнообразни и изящни форми. Шедьовър на керамиката от тази епоха е глинения аскос от Берекетската селищна могила.
Бронзова епоха 3-2 хилядолетие преди новата ера
Култова пластика. Неолит и Халколит 6-4 век пр.н.е.
Развива се идолна пластика. Култовите човешки фигури се изработват от глина, кост и мрамор. В тях е изобразена в най-общ вид идеята за раждането и плодородието.

Култови предмети и накити. Неолит и Халколит 6-4 век пр. н. е.
Накитите през Неолита и Халколита са изработени от мидени черупки, злато, мрамор, кост, глина и др. Те свидетелствуват за високия естетически вкус на древните хора.
Вижте и Неолитните жилища.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...