02 December 2010

Бръмбар носорог (Oryctes nasicornis)

Бръмбарът носорог (Oryctes nasicornis) - края на лятото на пътя към дом го намерих. За съжаление не беше жив. Даже от топлината беше започнал да се изсушава. Едното му крило леко се подава от под твърдите му криле. Сега има у дома един екземпляр от този красив вид бръмбари. Странното, е че го намерих оживения град, където не е естествената му среда. Явно се е бутнал в някоя кола.

Малко за вида от Уикипедия:
"Бръмбарът носорог (Oryctes nasicornis) е едро насекомо, принадлежащо към семейство Листороги бръмбари. В България той е един от най-едрите представители на разред Твърдокрили.

Бръмбарът носорог достига дължина до 4,5 см. Окраската на тялото му прелива от тъмнокафява до червеникава и има силен блясък. При този вид съществува силно изразен полов диморфизъм. Често мъжкият е по-едър. В предната част на главата си има рогче, заострено и извито назад, с дължина 7-8 мм. Рогчето при женския бръмбар носорог е тънко, остро и късо.
Възрастното насекомо е активно през цялата нощ, а деня прекарва зарито в земята или в дупки по дърветата. Живее няколко месеца, храни се рядко със сок от наранени дървета или загнили плодове. Среща се предимно в близост до широколистни гори, равнини и ниските части на планините."

2 comments:

Elaine Yim said...

I have only seen this beetle at Exhibitions and the Butterfly Farm. It has a sharp horn just like the rhinocerous.

Lio Popov said...

Unfortunately beetle in the picture is not alive. I found it on the street at the end of a hot day.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...