04 January 2011

Асенова крепост

Асеновата крепост
Асеновата крепост се намира на 2 километра южно от Асеновград, по пътя към Бачковския манастир и Смолян. Според археологически данни крепостта датира от втората половина на 9 век. Предназначението й е отбраната на беломорския проход.

Крепостни стени 

Първите писмени сведения за нея дава Уставът на Бачковския манастир. Основателят на манастира Григорий Бакуриани богато дарява манастира с имоти, които описва в устава. Един от тези имоти е крепостта Петрич. За нея се съобщава в третия кръстоносен поход, а така също и по време на четвъртия кръстоносен поход, когато в нея е обсаден рицаря Рение дьо Три. Тук е пленен с измама и изчезва завинаги злополучния болярин Иванко - убиецът на цар Асен.
След битката при Клокотница 1230 година, крепостта преминава в пределите на българската държава. Иван Асен II възстановява и укрепва крепостта, като увековечава това събитие с надпис. 

Надписът гласи: " В година 6739 (1231), индиктион 4, от Бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и на други народи, постави Алекси севаста и изгради този град." От надписа се вижда освен годината на възстановяването - 1231, името и титлата на феодала, поставен за управител на крепостта - Алексий, с титлата "севаст".
 В края на 14 век крепостта споделя съдбата на България в пределите на Османската империя. За последен път Константин костенечки споменава нейното име през 1410 година, когато един от синовете на султан Баязид се укрива в крепостта в борбата за власт срещу своя брат.
Древното укрепено селище Петрич, сега Асенова крепост, макар и в руини, днес е добре проучено. Зидовете и другите крепостни съоръжения са частично реставрирани, консервирани и адаптирани. Единствената добре запазена сграда тук е църквата "Света Богородица Петричка".
Крепостта е от 100 национални туристически обекти, за който има печат. Посещението ни беше в края на работния ден, но имахме предостатъчно време, за да разгледаме крепостта и църквата. Може да стигнете пеша или с кола, за която има паркинг. Работно време от 10-19 часа. Хубаво е да сте с подходящи обувки, тъй като има доста несигурни участъци по време на обхождането на крепостта. Има табела, която ви дава указания как да се движите на територията на крепостта и да спазвате някои правила.
След табелата има тясна пътека, по която да преминете. Движейки се навътре към крепостта от ляво  е крепостната стена, от  дясно има дълбок ров - внимавайте.

Тясна пътека към крепостта

Следват стълби, по които ще слезете и малко след това ще видите църквата на крепостта "Света Богородица Петричка"
Стълбите към крепостта

Църквата "Света Богородица Петричка"
Разглеждаме църквата. За да стигнем до вътрешността й, трябва да се изкачим по тези високи стълби...


Поглед към най-високата част на крепостта от църквата:
 Изкачване по стълбите...

Поглед към Асеновград...
Асеновград от крепостта
Още по високо....

Поглед през бойниците на крепостта

След като стигнахме най-високата точка в крепостта, отиваме да видим Асеновия надпис.


Поглед от надписа към началото и музея с паркинга.
Обратно към колата на паркинга. Остават няколко минути до затварянето на крепостта за този ден. Пътят на обратно.
Скали и крепост в едно
Един от задължителните обекти от областта. Препоръчваме ви го! 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...