11 April 2011

Изложба на змии и земноводни

Представям една изложба на змии, която посетих във Варна през лятото на 2009 година.
Западна зелена мамба
Източна зелена мамба
Тексаска гърмяща змия
Воден дракон
Пепелянка
Кралски смок

Калифорнийски смок
Египетска кобра
Черноглава кобра
Червена кобра
Тропическа гърмяща змия
Мрежест питон
Индийска кобра
Обикновена игуана
Тънкоопашат смок
Съскаща отровница
Гюрза

Жълта анаконда (парагвайска)
Пясъчна отровница
Царевичен смок
Мокасинова змия
Габонска отровница
От 5 до 20 април можете да посетите същата изложба в Исторически музей Перник. Заповядайте!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...