21 January 2012

Природо-научен музей, село Черни Осъм

Природо-научен музей, село Черни Осъм
Село Черни Осъм е разположено на двата бряга на река Черни Осъм, в подножието на връх Голям Купен, в Централна Стара планина, т. нар. Троянски Балкана, на 2 км от Троянския манастир. Забележителен в него е Природонаучният музей, Създаден през 1956 г., като училищна сбирка от учителя по биология Илия Христо Илиев и неговите ученици от природолюбителския кръжок, от 1977 г. вече е обособен в специална сграда и превърнат в отдел “Природа” към Окръжния исторически музей в Ловеч, а през 1992 г. получава статут на самостоятелен общински музей и един от 100-те Национални обекта на България. 

река Черни Осъм, под музея и моста


Целта на музея е да отрази фауната на Централна Стара планина.  В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района. В остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж има  витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, белки, златки и други.(1)
Черни Осъм

Зала "Бозайници"

1 comment:

Бали said...

много хубава и полезна информация за мен, не бях чувала за този музей, трябва да го посетя, поздрави до всички и приятна вечер

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...