21 January 2012

Троянски манастир "Успение Богородично"

Троянският манастир "Успение Богородично" се намира на 10 км от град Троян. Той е един от най-големите и посещавани манастири на България ограден от Балкана и непосредствено до река Черни Осъм. Приема се, че манастира е създаден в началото на 17 век от неизвестен монах-отшелник, който първоначално построил до река Осъм малка дървена църква "Рождество Богородично".
Троянски манастир "Успение Богородично"
Храмът “Успение Богородично” е построен през 1835 г. от майстор на име Константин от с. Пещера, Кюстендилско. Изграден е от ломен камък и големи тухли, сменящи се на редове с аркирани ниши.
За украса на новопостроената църква троянските монаси поканили през 1847 г. един от най-известните и утвърдили се възрожденски художници - Захарий Зограф. Неговите стенописи покриват всички вътрешни стени на храма с ярки багрени хармонии и множество редки сюжети. 
Църквата на манастира
   
Вътрешността на манастира


През 1872 г. Васил Левски създава таен революционен комитет в манастира, като в лицето на монасите той среща сериозни поддръжници. И до днес се пази в автентичен вид килията, в която е заседавал комитетът.
Музей на Васил Левски в манастира
      
Софра, подобна на тази, на която е седял и Левски
В манастира се пази чудотворна икона, която пристига в светата обител по времето на нейното създаване и се нарича “Св. Богородица Троеручица”. Според преданието, иконата е дарение от монах, който се заселил за известно време при троянския отшелник по време на своя път от Атонските манастири към Влашко. 
Манастирска част
През цялото си съществуване Троянският манастир бил локално средище за духовна просвета и грамотност. Известни са няколко ръкописни книги от XVIII-XIX в., съставени и преписвани от местни монаси. Още в средата на XVIII в. преди Освобождението, тук функционирало килийно училище.
Вход на Троянски манастир
В манастира винаги има много посетители. Има хотелска част, в която може да се преспи, но трябва да проверите по-рано за свободни места.
Благодаря ви, че посетихте с нас светата обител Успение Богородично е Троянския Балкан!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...