15 May 2012

Църква "Свети Никола", град Сапарева Баня

"Църквата е построена през 12-13 век и реставрирана през 1937 г по проект на арх. Рашенов.
Отличава се със своята архитектура - кръстокуполна църква от типа на свободния кръст, с голяма полукръгла апсида.
Сградата е издигната от тухли върху каменни основи. с характерен начин на градеж т. нар. "потънала тухла", което заедно с дванадесетостенния купол и аркирани ниши определя живописния й вид.
Църквата е била изписана изцяло отвътре, но днес са запазени само отделни фрагменти."

Това може да прочете на табелата, която е на входа на църквата. Тя се намира в малък двор в центъра на град Сепарева Баня срещу общината. Няма как да не влезеш в двора и да не се поинтересуваш каква е тази църква. Ровейки се в Интернет, може да намерите различна информация за съграждането й, за разрушаването й и разбира се за човека, който се е заел да я възстанови през 1937 г. За съжаление, сегашното състояние на този паметник на културата не е добро. Отвън нещата изглеждат добре, но няма достъп до вътрешността на храма. Двора е поддържан и ако имате време може да поостанете в това място. По изследвания тази църква по-скоро е параклис, който е бил съграден в близост до по-голяма църква. " Според Н. Мавродинов църквата е често гробнична или обикновен параклис до някой голям храм, посветена на второстепенните му светци. Едно предание твърди, че черквицата “Св. Никола” е гробница на известен феодал с име Никола.(1)"
На следващата табела, поръждясала във времето може да успеете да прочете нещо повече за църквата и мястото на което се намирате...

Не бива да оставим и факта, за който разбираме от тази табела, отново трудно четяща се, че Сепарева Баня (античния град Германия) е родното място на Велизарий (500-565), един от най-великите военачалници на Византийската империя и един от най-известните пълководци.
Има още една забележителност в този град-гейзера, който е единствен на Балканите с температура от 103 градуса. Намира се на няколко стотин метра от църквата.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...