14 May 2012

Етнографски музей, село Белчин


Етнографски музей, село Белчин

Етнографският музей в село Белчин е част от забележителната "тройка" на селото, заедно с крепостта "Цари Мали град" и църквата Света Петка. Музеят е разположен в новоизградена къща по копие на възрожденска къща от 19 век, типична за село Белчин. На първия етаж от експозията може да се види поминъка от региона и намерени сечива, оръдия на труда, монети, копия, още с датировка от 4-6 век.

На входа ни посреща охрана, която ни кани да влезем. В музея-къща има уредник, изключетелен разказвач, който ни запознава с историята на Белчин и региона. Запалено ни споделя за проекта свързан с реставрирането на крепостта и достъпността до нея.
На карта на стената се виждат забележителностите в района.
Във витрините може да се види керамика от изчезнала тракийска култура;
инструменти, накити, стъклена мензура за парфюм, фибули;
каменни точила, фрагменти от каменни хромели, тежести за станове;
железни върхове от стрели и ножове 4-6 век;
монети от времето на различни императори, като Теодосий I, Аркадий, Юстиниан I, Грациан и др.;
местна тера сигилата  - трапезна керамика от римската епоха (след 1 в.). Изработва се от фина глина, моделирана в калъпи. Украсата е релефна или врязана с печат.
Християнството от 1600 година и свидетелства за него в региона.

Керамика и накити
Възпоменателна каменна плоча за освещаване оброка на св. Спас от април 1869 г.
Духовен бит и култура в село Белчин 13-14 век и 15-20 век.
На втория етаж попаднахме във времето на възраждането и типичното обзавежда на възрожденските домове.
Всекидневната
Няма как да не обърнем внимание на дървения таван с изключителна дърворезба.
Спалнята
Стаята за работа със стана
Поглед в задната част на къщата

Време е да стигнем и до църквата Света Петка, която е изцяло реставрирана, преди няколко години.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...