24 January 2013

Тракийска крепост Градище, село Гела, 2 част

Тракийска крепост  "Градище", село Гела
Продължаваме разходката си. Вече сме в крепостта Градище над село Гела. Има запазени стени. Терена е бил идеален за укрепление. Трудно проходим. Крепостта спира да има своето предназначение след идването на римляните...

Поглед от крепостта към околността

 За любопитните, малко археологически и научни факти за крепостта:
"Археологическият обект е разположен по билото и западния склон на риолитен рид, който се
явява северно разклонение на Переликски дял, спускащо се от връх Шилеста чука (Голям Снежник– 2188,1 м н.в.). Той се намира на около 3,5 км югозападно от с. Гела. Максималната надморската височина на м. Градище е 1875,50 м. Крепостта обхваща терена от1850 м нагоре."(източник: Наим.бг 1)


 "Вътрешната крепостна стена е ограждала най-горната, сравнително по равна част по билото на рида. Тя е продължение на южната стена в посока север по хоризонтал с височина 1863-1864 м. Днес на терена от нея са съхранени само 24 м. Възможно е останалата част от стената да е била изцяло дървена, т.е.палисада. Най-вероятно първоначално е била изградена вътрешната стена, която е укрепила само билото на рида, ограждайки площ от 0,7 дка. Тя има същата строителна техника. Направените сондажи в оградения от нея терен, както и проучванията на Н. Петрова, я датират в същия отрязък от време – желязната епоха. Съдейки по количеството керамика, строителството и кулминацията в съществуването на крепостта се отнасят в периода ХІ-ІХ в.пр.Хр. Откритите керамични фрагменти свидетелстват за наличието на светилище и за жилищна сграда.
Светилището представлява панорамна площадка (без архитектура) със следи от огнища. Тя е с
лек наклон на изток. Откритата керамика по нея не е кухненска, а ритуална с характерната за ранножелязната епоха украса от канелюри и букели по чашите, както и от апликирани релефни ленти и букели по големите съдове за храна и напитки. Южно от светилищната площадка бяха намерени фрагменти от глинена мазилка върху изплетени от клони стени от жилище или заслон. Тук през 1971 г. е направен един от сондажите на Н. Петрова. Керамиката в този сектор е преобладаващо битова – съдовете са по-груби, а украсата им по-малко и по-некачествена. Бяха намерени също така и 5 бр. долни камъка от хромели.
Проучването на тракийската крепост в м. Градище при с. Гела показа, че тя е строена на чисто място, т.е. тук не е съществувала крепост по-рано. Освен това тук не е имало и светилище от по-ранната къснобронзова епоха, какъвто е случаят с тракийската крепост при с. Страшимир (Дамянов 2009). Крепостта е използвана само през желязната епоха. От следващите епохи липсват артефакти с изключение на железен връх от средновековна стрела, свидетелстващ по-скоро за лов, отколкото за функциониране на крепостта." (1)

 
 
 Обратния път... Едно хубаво изживяване. Преминаваме през борови гори.


 Пътя към дома...

 Последното , което щракваме след толкова снимане и зяпане... Два бръмбара в лопяна. :)
Желая ви хубав ден, приятели! 
Ако сте пропуснали част 1 от крепостта Градище, Гела.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...