31 October 2013

град Ардино, обл. Кърджали

Джамията и чешма "Дяволски мост", град Ардино
На път за Дяволския мост преминахме през град Ардино. Градът е малък и се намира близо до град Кърджали. Град Ардино се намира в красивите Западни Родопи и е известен с близостта си до моста.
След като бяхме посетили моста, на връщане решихме че е хубаво да видим и града. Ардино е обявен за град от 1960 година. До Втората световна война е бил известен с имената Егри дере и Хаджи кьой.
Разходете се с нас.

Джамията, парка
Джамията е строена през 15 век и реставрирана през 19 век.
Глобус - фонтан в парка
Дървена пейка
Чешмата е построена 2001 година от съюза на работодателите. След като бяхме до големия мост сега може да се почустваме и ние големи...
Чешма "Дяволски мост"
 Малко история на града: "Първият писмен извор за град Ардино са записките на френския изследовател Огюст Викенел от 1847 г.
Селището имало средищно значение. Старото име на град Ардино е Егри дере по името на малката река, която тече през селището. След Руско-турската война (1877-1878) района на Ардино е присъединен към новосъздадения Гюмюрджински санджак, Одрински вилает. Към края на XIX в. Егри дере е малко селище с няколко бараки на чаршията и тясно мостче над едно от деретата. По данни на турското салнаме от 1898 година населението на Егридеренска каза е общо 34 338 души. След Първата световна война Ардинко е част от Мастанлийски окръг в България. През 1934 г. Егри дере се преименува в Ардино и заедно с десетте села в околността образува Ардинска околия и се включва в състава на Старозагорска област."
Тръгваме по главната улица, която е и пътя водещ към Дяволския мост.
Стигаме до "чаршията". В ранната вечер виждаме в едно кафене млади и стари да играят шах и табла.
В края на площада излизаме на мост, който е над Ардинска река, която дели града на две части и в средата на лятото е почти пресъхнала. В коритото видяхме много птици, които утоляваха жаждата си. Река Арда минава извън града.
 
Площада от другата страна.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...