03 October 2013

Крепост "Калето", град Мездра

Крепост "Калето", Мездра
Разходката ни продължава след като разгледахме експозиционната зала. Време е да влезем в самата крепост и нейните стени. Елате с нас!

Крепостта „Калето” се намира върху скалист рид с надморска височина от 239 метра в югозападния край на град Мездра. Хълмът е естествено защитен и разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбока древност до днес. На повърхността днес могат да се видят каменните остатъци от средновековна, късноантична и римска крепост, запазени във височина до 6 метра. Под тях са разположени опожарените останки на тракийско и две праисторически селища.

  
Река Искър минава непосредствено под крепостта. Поглед към реката и моста, по който влизаме за археологическия комплекс Калето.
река Искър

На територията на днешна Северозападна България живеели Трибалите – едно от най-могъщите и богати племена сред траките. През 2007 година в централната част на Калето са намерени останките от структура отнасяща се към ранножелязната епоха (8-6 век преди Христа). Откритите фрагменти от голяма антропоморфна пластика, от урновидни съдове, голямо количество пепел, овъглени растения и животниски кости свидетелстват за функционирането на раннотракийско селище върху скалния рид през този период.
Петото хилядолетие преди Христа е време на кулминация в развитието на първата земеделска цивилизация. Открит е най-ранния метал – медта. Най-долните пластове от „Калето” дават данни за укрепено селище от каменно медната епоха. Проучванията установяват, че най-ранното укрепление се е състояло от глинобитна палисада дебела над един метър. Керамиката и оръдията от кремък, камък и кост се усъвършенстват. Съдовете са изпичани в специално изработени пещи. Открити са керамични фрагменти от изящно оформени и декоративни съдове, глинени мазилки от опожарени сгради, оръдия на производството и предмети на култа.
 През 3 век в централната част на градището е изградена малка култова постройка (храм), която поставя началото на езически религиозен център. Възниква голямо светилище, съставено от множество жертвени огнища, които са посветени на римско-гръцки и тракийски божества.
 През античния период е установено последователно съществуване на римско укрепление от 2 век, езически култов център от 3 век и укрепено селище от 4-6 век с две обособени фази на развитие - късноримска и ранновизантийска.
В централната част на скалния рид през каменно-медната епоха е изградено култово съоръжение с поставени в него два огромни черепа на турове. На тази каменна структура, лежаща под 3 метра дълбочина, учените дават името "Светилище на тура"
Светилище на тура
Северната кула с прилежащите каменни градежи
По време на великото преселение на народите крепостта е разрушавана и възстановявана нееднократно. Последните антични монети, открити тук, датират към времето на ранновизантийския император Юстин II (565-578). Това показва и приблизителната дата на заселването на славяните.
 Старобългарската крепост продължава да функционира и през 12-14 век. Каменните градежи са строени с ломени и речни камъни и квадри от античните строежи, споени с бял хоросан. Укреплението е напълно изоставено след падането ни под османско робство.

Допълнително укрепление изградено през 4-6 век откъм най-достъпната и уязвима страна на крепостта.
Археологическите разкопки доказват, през каменно-медната епоха на скалния рид са функционирали специализирани ателиета за производство на медни изделия, за художествена декорация на керамика и за изработка на предмети от кост.
Най-високата част от крепостта. Стените достигат до 6 метра височина.
Поглед към ЖП линията и билетния център от външната страна на крепостната стена.
ЖП линията и билетния център
Това е краят на разходката ни в археологически комплекс Калето на град Мездра. Препоръчваме ви, ако можете, отидете до там.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...