22 November 2013

Природна забележителност "Чудните мостове", село Забърдо, Смолянска област

Чудните мостове
Чудните мостове (Еркюприя) са естествени карстови образувания - скални мостове, намиращи се в местността Карабаир, Средните Родопи, северозападно от село Забърдо, област Смолян. Мостовете са на разстояние около 150 m един от друг и се намират на надморска височина 1300-1550 m.  През 1961 г. районът на Чудните мостове е обявен за природна забележителност и защитена местност под името „Еркюприя”, а през 1971 г. е преименуван на „Скалните мостове”.

Нашето посещение беше вечерта на юли 2012 година. Не бяхме сигурни, дали ще можем да вземем печат, но пък мостовете нямат работно време. Може да се посетят по всяко време и дори при желание да останете и на палатка, стига да не замърсявате и вредите на околния свят.
Долният мост
Природата около вас е красива, усеща се спокойствие. Спускайки се по пътеката към по-широкия мост чувате тишината... Малко преди залез слънце...
Ето ни на Големия мост, наречен още Горният мост, който е с дължина 96 m по течението на реката. Той представлява почти симетрична мраморна арка с огромен западен отвор, висок около 43 m и широк 48 m. Източният отвор е висок около 15 m и широк 7 m. Мраморният свод има дебелина от 15 m до 35 m. Заставайки под моста усещате колко сте малки и на какво величествено място се намирате в момента.
Изкачваме се и се отправяме към панорамните площадки, които са разположени над двата моста с изглед другия.
Стъпалата водещи с изглед към Големия мост.
Поглед към Големият мост.

Сградата на заведение и мястото, от където може да вземете печат за туристическата си книжка.

Стъпалата за втората панорамна площадка
Долният мост е проходна пещера с дължина около 70 m, височина на отвора до 30 m и ширина 2-4 m . Дебелината на свода е 25-35 m. Дъното му е усложнено от прагове и еворзионни котли.
Паметникът на Родопчанка и гайдар на отклонението за Чудните мостове и село Забърдо
Информация 1. Геоложки феномени на България

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...