13 May 2014

Хисаркапия, старият Пловдив


Хисар капия, Пловдив
Източната порта на Трихълмието - Хисаркапия, вероятно изградена през 11-13 век, носи белезите на множество преправки от времето на Османското владичество и Българското възраждане. В началото на 20 век портата е реставрирана. 


След като посетихме църквата Св. Св. Константин и Елена и се бяхме отправили към Етнографския музей в стария град, видяхме портата с името Хисаркапия. 
Хисаркапия и вдясно музей на Възраждането
Днес портата е източният вход към вътрешността на Стария град Пловдив. Не са правени археологически проучвания. Може само да се предполага, че някъде наблизо или на същото място се е намирала порта в укрепленията от 5-6 век, към които принадлежи намиращата се на юг Кръгла кула. През средновековието жилищните квартали се разполагат в близост до Трихълмието, а укрепленията на цитаделата (от 5-6 век) продължават да се поддържат. Градът често сменя владетелите си, което води до разрушения и възстановяване на отделни сектори, каквито днес могат да се видят по източната част на укрепленията на Трихълмието. През цялото време явно Хисаркапия запазва функцията си на вход към най-укрепените части на града през всички епохи. 
Хисаркапия от вътрешността на стария град Пловдив

С падането на града под властта на турците през 14 век в средновековната крепост на Трихълмието се разполага турски гарнизон. През следващите векове тук се появяват жилищата на замогващите се търговци, възстановяват се старите християнски църкви. И днес в близост до Хисаркапия се намират запазените възрожденски къщи превърнати днес в музеи - Етнографски музей и музей на Възраждането, както и църквата Св. Св. Константин и Елена. Днес Хисаркапия е един от символите на Старинен Пловдив.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...