09 September 2014

Античен (римски) стадион в Пловдив


Античният (римски) стадион на Филипопол се намира под главната пешеходна улица на Пловдив. Най-северната му част е открита на пл. Джумая. Именно тук виждаме стълби, по които слизаме в подземното пространство на площада, на оригиналното ниво на античния град. Слизайки долу виждаме част от пистата, полукръглата част със седалки за зрители (сфендона) и панорамна стена с възстановка на изчезналото пространство на Античния стадион.
На горната снимка виждаме макет на стадиона.

Ето какво запечатахме с нашите снимки за спомен от това място.


Засводена улица в северната част, която е покрита със сиенитени плочи.
"Под сфендоната (седалките) се намира засводен проход-улица, прокопан в терена под седалките. Настилката е от големи сиенитни плочи, под които е изграден канал (с височина до 1,50 м) за отводняване на стадиона. Може би улицата е водела към кула или порта в крепостната стена.
Засводеният проход - улица започва от коридор в северната част на античния стадион. 
Настилката на улицата е от големи сиенитни плочи, покриващи канал. Градоустройственото значение на тази улицата, излизаща на пистата на Античния стадион, не е изяснено. Има хипотези, че от там е започвала Via Sagularis – улицата, обикаляща крепостната стена на града от вътрешната страна. Друго предположение е, че улицата е водела до отвор или кула в крепостната стена. За съжаление археологическият материал не е достатъчен, за да се направи конкретен извод." (изт. текст Античен стадион)
Надгробен капител с надпис от Филипопол, 2-3 век

Панорамна стена с изглед към останалата част от стадиона
Сфендона - седалките в театъра
Над нас виждаме седалките / сфендона, които са запазени в тази част на стадиона.
"Сфендоната е дъговидната част на стадиона с 14 реда мраморни седалки за зрителите, разделени на сектори от стъпаловидни пътеки, достигащи до пистата. 
Засводеният вход под седалките води към подземен проход - улица. Над входа е изградена ложа. 
Стадионът е построен в началото на ІІ в. при император Адриан. Северната част завършва с полукръгла форма, наречена сфендона. Седалките са разположени в 14 реда, пресечени от стълбища, повдигнати на подиум с височина 1,80 м. 
Пистата е трислойна, с хоросанова замазка. Заобиколена е от седалките от западната, северната и източната си страна. В южната част на стадиона, при входа, е имало тържествен вход - портал, през който са преминавали състезателите. 
Друг коридор – засводена улица – е открит в северната част на стадиона, под сфендоната. Подът на тази улица е с настилка от сиенитени плочи, които покриват зидан канал." (изт. текст Античният стадион на Филипопол)
Стадионът на Филипопол е изграден в началото на ІІ в. при император Адриан. Разположен е в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, в естествената гънка между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе.
Съоръжението, с приблизителни размери 240 м дължина и 50 м ширина, е събирало около 30 000 зрители.
Обявен е за национална културна ценност през 1995 година. 
Благодарим ви, че бяхте с нас! До скоро!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...