11 September 2014

Крепостта на Небет тепе в Пловдив

 След като разгледахме доста от стария град на Пловдив, последвахме една чуждестранна група и се озовахме на най-високата част от Небет тепе, която е крепостта на Пловдив.
Разглеждаме това място - виждаме крепостни стени, големи каменни елементи. Очакваме да се извърши реставрация на това място, за да може посетителите да се ориентират какво виждат всъщност. Очакваме новото си посещение тук!  На Небет тепе в Пловдив се намират останките от древнотракийски град Евмолпия, възникнал като един от първите градски центрове в Югоизточна Европа. Разкрити са основни компоненти, характеризиращи селищата през тази епоха-здрави крепостни стени, ограждащи светилища и аристократичен дворец. Много интересна е най-древната част от крепостта – каменен градеж без спойка от грубо обработени блокове ломен камък.
 Небет тепе обхваща северния дял от масива на Трихълмието. Запазени са преправки на северната крепостна стена от времето на Юстиниян Велики (VIв.) с изградена потерна – таен сводест изход, който със стъпала води до подножието на хълма и южния бряг на Марица. Крепостните стени на Небет тепе са преправяни и през Средновековието. Много добре личат преустройствата от времето на Втората българска държава. Тогава били разкрити и големи водохранилища. Впечатляващо е правоъгълно водохранилище, което имало сводесто покритие и вместимост от 300 000 литра. (изт. Пловдив инфо)


До скоро!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...