03 October 2014

Музей на занаятите, Троян

Намираме се в Троян - красив старопланински град с богата материална и духовна култура на възрожденските майстори грънчари, горяни, медникари, ковачи, кожухари и калпакчии, с богата история и хубави хора.
В центъра на града се намира Музеят на занаятите. Сградата, в която влизаме, за да разгледаме музейните експозиции е строена в далечната 1881 година за училище.От 60-те години на миналия век е музей и днес всеки може да види наследството завещано ни от прадедите.

 Попадаме в различни зали - грънчарство, горянство, бъкличарство, бъднарство, дърворезба, ковачество, медникарство, тъкачество, абаджийство, мутафчийство и калпакчийство.
 Виждаме характерни за Троянския край изделия от глина.
 Попадаме в залата с народните носии.
 Характерното обзавеждане на домовете на хората от този край през Възраждането.

 От металообработващите занаяти са показни най-характерните за този край – ковачество, леярство, медникарство и златарство. Майсторите ковачи изработват предмети за бита и селскостопански сечива. Още през Възраждането Троян се очертава като център на медникарството. В музея е представена най-известната фамилия потомствени майстори-медникари – Тотеви.(изт. 1)


 Поглед към музея от река Бели Осъм
 В съседната сграда на музея, която е неразделна част от Музея на занаятите, попадаме на интересна част от историята на Троян. Попадаме в затворническа килия (още кауш), в който като затворници са минали революционерите Захари Стоянов, Тодор Каблешков, Никола Обретенов, членове на Троянския революционен комитет...


Имате ли път през Троян. препоръчваме ви да посетите този музей! До скоро!
Български туризъм

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...