04 April 2016

Тетевенски манастир "Свети пророк Илия", Тетевен

Тетевенски манастир "Свети пророк Илия"
    Ден преди празника на светеца пророк Илия се намираме в град Тетевен и сме в манастира с името на светеца. Достъпът до манастира е лесен. От центъра на града, по леко стръмните улички, в посока североизток, за около 20 минути стигаме до манастира, който се намира в  дола на връх Остреч. Виждаме няколко жени и мъже, които трескаво подготвят манастира за утрешния голям празник  Споделят, че ще се стече почти целия град... 

    Оглеждаме се в манастирския двор. Малък, но толкова уютен и покрит в зеленина...

    Църковната врата е отворена. Една от дамите се отделя от работата си, за да ни даде по свещица. 
  "Тетевенският манастир е основан по време на Втората българска държава и според едно предание цар Иван Шишман дарил на манастира дървен кръст обкован със сребро и с изобразени на него евангелски сцени. Първите конкретни сведения за манастира са от 1600 г. в требник, съхраняван днес в Националния църковен историко-археологически музей в София. Косвени сведения за манастира получаваме и от някои книги, преписки и други документи от 16 в. и 17 в. Тук са се съхранявали старопечатни книги от 18 в. и икони от 17 в. и 18 в.
Преди Освобождението Тетевенския манастир е бил важен книжовен център с килийно училище и библиотека. През 1801 г. когато кърджалиите изпепеляват гр. Тетевен до основи, манастирът оцелял по чудо. Тук са намирали подслон активни дейци на националноосвободителното движение." /изт. Български манастири/
   По време на нашето посещение видяхме реставриране на много от стенописите...
    Други стенописи, изцяло се изписваха наново.
    Църквата, в която стоим е еднокорабна, едноапсидна, петконхална, с два купола, разположени на високи барабани. Първоначално през 17 в. са изградени три от конхите и купол, а другите две конхи и вторият купол са добавени през 1869 г. Църквата е без притвор и има един западен вход и един вход в югозападната конха. Между двете северни конхи е изградено достъпно само отвън помещение, приспособено за костница.

      В църквата са запазени ценни икони и иконостас, изработен през 19 в. от тетевенски или тревненски резбари. Особено ценни са иконите на "Св. Илия", "Христос Вседържател
/Пантократор/
", "Св. Йоан Кръстител", "Св. Константин и св. Елена" и "Архангелски събор", датиращи от 18 в.

     Иконите са вградени в Иконостаса, който е от две части, (по-стара и по-нова). Орнаментите са със сюжет от растителния свят, а авторите са от прочутата Тревненска резбарска школа.


    В храма на Тетевенския манастир виждаме два слоя останки от живопис от 17 в. в олтарната част и от 19 в. във вътрешността на църквата, които са останали незавършени. За последните се предполага, че са дело на Иван Доспевски.

Когато можете, посетете това място! Заслужава си!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...