29 May 2016

Боснек, извор и пещера "Живата вода"

Боснек, Живата вода
Едно неочаквано предложение от страна на приятели ни доведе на това красиво и спокойно място във Витоша, над село Боснек, при извора и пещера "Живата вода" 
Края на май се отправихме с две коли към Боснек. В селото попитахме за посоката. По пряката преди пътя за Чуйпетлово, улица "Жива вода", поехме към извора. Покрай нас видяхме църквата на Боснек, една детска площадка. Карахме все по тази улица, докато излязохме извън селото и видяхме табели. Образувало се е нещо като паркинг срд природата, но с много трева, на която оставихме колите и поехме към извора и пещерата. За километри не сме сигурни, но ние се движихме между час и половина и два в едната посока.

 По пътя на няколко места видяхме пеперуди скупчени на едно място... От снимките добре се вижда какво ги привлича толкова много. ;)

Има коларски път, който към края се превърна в пътека, по които се движехме. По пътя си срещнахме и доста туристи, които ни казваха още колко остава... Има маркировка с високи колове, по които на 100 метра се ориентирахме, На едно място се наложи да пресечем рекичка., която е приток на Струма. Малко след това се озовахме на извора.  


 Около него има няколко маси з апикник. Има и обособено място за палене на огън. Хапнахме по пресни зеленчуци и сирене. Направихме по снимка за спомен и се качихме още стотина метра на горе.
 На входа на пещерата видяхме жена, която ни каза да внимаваме и ако не сме подготвени в никакъв случай да не навлзиаме навътре в пещерата. Ние се задоволихме само в първата галерия да надникнем и ето какво видяхме.
 В средата е поставен камък с икона на Богородица и малко кандило и скалните образувания в пещерата....

Тази чешма е малко над извора с драконова глава...
 Обратният път беше за по-кратко време.  Една страхотна разходка за съботния ден. Избягахме макар и за малко от шума на града. Хубави пътешествия!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...