24 February 2017

Археологически музей Драма, Гърция

 Няма как да си в един град и да не потърсиш нещичко и от историята му. В Драма има посетихме археологическия музей, който е в непосредствена близост до парк Варвара, в центъра на града. Историята на града датира още от неолитни времена. Музеят е разделен на няколко отделения, преминавайки от най древни временна до отоманско време. Няма смисъл да споделям, че нямаше нищичко от времето, когато тези земи са били български...
 Вътре в музея е абсолютно забранено снимането. Входът за един посетител е 1 евро. Може да стоиш, колкото сърце ти иска. Уредничката беше много мила и със средно говорим английски се разбрахме добре. Вътре експонатите са описани на гръцки и английски, което ни позволи да разберем какво гледаме. Имаше доста интересни експонати, които повярвайте ми, трябва да се видят....
 Изключително внимание предизвикват монетите, които са от различни епохи и разбира се последната зала с надгробни плочи...
 Получавам разрешение от уредничката, след като съм приключила с обиколката, да направя една единствена снимка в музея. И за моя изненада, тя ме снима до статуята без глава за спомен.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...