06 May 2017

Въжен мост, село Лисиците, язовир Студен кладенец Rope bridge Lisicite village Rhodopi BG

 Oт крепостта Моняк се спуснахме към въжения мост, който бяхме видели отвисоко. Мостът води към село Лисиците в Родопите и е единственият път за него. Ако имате лодка, може и така да стигнете до Лисиците. ;)
Въжен мост, село Лисиците, язовир Студен кладенец
Въжен мост, село Лисиците, язовир Студен кладенец
Минахме през село Широко поле и смятахме, че пътя ще ни отведе почти до язовира и моста. Оказа, че площта е закупена и оградена с телена ограда. трябваше да преценим да продължим ли през тази територия. Не. Просто минахме оградата и се озовахме на ЖП линията покрай, която се движихме до моста....
Гледка към местността с крепост Моняк. Тук оставихме колата.

На ЖП линията... Добре, че нямаше влак...Колко ли пъти минава такъв?
 Тук се отклонихме и спуснахме за моста.
 Минахме през малка горичка и ето го въжения мост.
 Гледка от моста към Моняк и язовир Студен кладенец.
 Ако не преминеш през моста и не се полюлееш нищо не си видял и усетил от това чудно място!!! Минете с нас! :)

Правим си фото сесии люлеейки се. Някои именно тук преодоляха този си страх!!! Хайде към колата!!! Следваща спирка язовирната стена на Студен кладенец.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...